Artikel over vaktherapie in GGZ totaal

De vaktherapeut: specifieke kennis, maar breed inzetbaar.

Welke vaktherapeuten zijn er zoal?Klik hier voor de pdf van het magazine

Dé vaktherapeut bestaat eigenlijk niet. Vaktherapie is een overkoepelende naam voor verschillende soorten therapieën: danstherapie, beeldende therapie, dramatherapie, psychomotorische therapie, muziektherapie en psychomotorische kindertherapie. Als therapeut zet je hierbij de cliënt aan om te ervaren, vorm te geven en te handelen in een vorm die past bij die specifieke discipline (dans, muziek, beeldend, drama of beweging). Bij de vaktherapeutische beroepen gaat het steeds om het handelen van de cliënt, de interventie die je als therapeut doet, de ervaring van de cliënt na deze interventie en het effect van deze ervaring op de hulpvraag van de cliënt.

Als vaktherapeutisch professional kun je een eigen praktijk starten. Je kunt ook in een instelling werken. Dit kan bijvoorbeeld een justitiële instelling zijn, een ziekenhuis of het speciaal onderwijs of natuurlijk een GGZ-instelling. De meeste vaktherapeuten (42%) werken in de GGZ. Hieronder valt ook de kinder- en jeugdpsychiatrie. Daarnaast werkt een grote groep in de zorg voor verstandelijk gehandicapten (12%) en in de jeugdzorg (10%). De combinatie van loondienst en zelfstandig komt overigens ook vaak voor.

Lees verder door op de foto te klikken.