Methode presentatie in Amerfsoort groot succes!

Vrijdag, 8 april, heeft het FVB Kennisnetwerk ArVT haar Methode gepresenteerd en effectonderzoek geïnitieerd. De opkomst was overweldigend! De verwachtte 20 geïnteresseerden bleken er 45 te zijn en op het laatst moest er uitgeweken worden naar een grotere ruimte op de Hoge school van Utrecht (HU).

   • Patricia Tel-Vos vertelde over het ontstaan van het Kennisnetwerk en het schrijfproces van de methode.
   • Sanne van der Vlugt vertelde over de inhoud, aan de hand van de ijsberg, de wasstraat en het gouden ei nam zij deelnemers mee in de visie van het Kennisnetwerk ArVT.
   • Liesbeth Bosgraaf, Math, en docent onderzoek op Stenden, heeft haar promotie onderzoek naar ArVT toegelicht.
   • Wijntje van der Ende legde uit hoe therapeuten in de toekomst data kunnen gaan verzamelen in een dataverzamel-systeem om effecten aan te tonen.
   • Leanne Nieuwenhuis vertelde over de mogelijkheid om een training ArVT te volgen en wat deelnemers nu al kunnen doen om zich in te lezen en bij te scholen met cursussen (informatie voor leden: zie google-account)
   • Corine Smelt praatte eea vlot en gestructureerd aan elkaar.

Er klonken erg veel lovende reacties nav de ochtend!Voorblad ArVT muziek voor gehechtheid

Ook zijn er actieve drama-therapeuten, danstherapeuten en PMT-ers die elkaar nu kunnen vinden en zij zullen beschrijven hoe Affectregulatie in hun eigen discipline vorm krijgt. De methode wordt zo niet alleen transdiagnostisch maar ook discipline overstijgend!

16 juni 2016 in Groningen wordt deze ochtend gedeeltelijk herhaald.

Geïnteresseerden kunnen een mailtje sturen maar de coördinator van de Regiobijeenkomst Lise Switser (lisemaya1@hotmail.com)