Hoe werkt het?

Een behandeltraject bestaat uit:

  • een kennismakingsgesprek ter oriëntatie (gratis)
  • intake
  • drie observaties/behandelsessies
  • behandeladvies
  • behandelconsulten (per 6 consulten wordt bekeken hoe verder)
  • evaluatie en eindverslag met aanbevelingen

De behandeling kan worden verlengd indien dit nodig blijkt. 

Oudergesprekken

Bij het kennismakingsgesprek en de intake is de inbreng van u als ouder heel belangrijk. Als het nodig is, afhankelijk van de problematiek, kunt ook tijdens de behandeling betrokken worden. Uiteraard is er voor en na elk consult de mogelijkheid om aan te geven wat er speelt of wat voor de behandeling van belang is. 

Wanneer er meer overleg of uitleg nodig is, dan wordt dit in overleg met u ingepland. Het zou kunnen dat u en ik samen vinden dat er meer hulp, in huis, ingezet mag worden. Dan werk ik graag samen met  zorgverleners van  de Branchvereniging Zorgcollectief  Midden IJssel/Oost Veluwe.

 

Ik werk met technieken en methoden uit de Beeldende- en  Speltherapie.