Voor wie?

Informatie voor ouders

Als ouder of verzorger merk je dat je kind niet lekker in zijn vel zit. Je maakt je zorgen en voelt je soms onmachtig. Wanneer dit eventjes is en de oorzaak is bekend, dan is dit iets wat bij de ontwikkeling kan horen. Een gesprekje, een leuke activiteit, net dat beetje extra aandacht, is dan vaak al voldoende om weer verder te kunnen.

Soms zie je echter dat je kind langere tijd niet zichzelf is. Je kind is bijvoorbeeld stil en teruggetrokken of je kind is juist voortdurend in strijd met zijn omgeving. 

Als de gedragsproblemen niet vanzelf over gaan, dan is er meer nodig. Kinderpraktijk Vos kan u helpen bij het oplossen van de volgende problemen: 

 • emotionele problemen bij uw kind:
  • problemen met het uiten van gevoelens
  • gebrek aan zelfvertrouwen
  • negatief zelfbeeld, faalangst
  • hechtingsproblemen
 • sociale problemen bij uw kind:
  • moeilijkheden in de omgang met leeftijdsgenoten of volwassenen
  • pesten of gepest worden
 • traumatische ervaringen:
  • overlijden, verhuizing
  • geweld of andere nare ervaringen, seksueelmisbruik
  • (v)echtscheiding of veranderingen in de gezinssamenstelling

Soms wordt het probleemgedrag verergert door factoren uit het kind zelf zoals ADHD of ASS problematiek (autisme spectrum stoornis).

Beeldende en speltherapie is laagdrempelig, het sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Het is vooral geschikt voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 13 jaar. De ervaring leert dat beeldende en speltherapie effect hebben. Vooral bij kinderen bij wie praten moeilijk is, omdat ze niet goed onder woorden kunnen brengen waar ze last van hebben. Ook voor kinderen en jongeren die hun emoties niet goed onder controle kunnen houden of degenen die juist al hun gevoelens binnenhouden, zodat ontspannen moeilijk is, hebben veel baat bij deze vorm van therapie.