Vergoedingen en tarieven

Vergoedingen

Beeldende en speltherapie kan door de gemeente worden vergoed wanneer de aanmelding is gedaan via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of, dit verschilt per gemeente, via het wijkgerichte team. U ontvangt dan een beschikking van de gemeente. Kinderpraktijk Vos declareert dan direct bij de betreffende gemeente.  Wanneer u een verwijsbrief van uw huisarts heeft loopt de aanmelding via de gemeente. Kinderpraktijk Vos heeft ook in 2021, een raamovereenkomst met de gemeenten Apeldoorn en Voorst. Gemeenten hanteren eigen tarieven. U wordt dan niets inrekening gebracht!

Een groot aantal zorgverzekeraars vergoeden  beeldende therapie vanuit de aanvullende verzekering. Wilt u weten of dit ook voor u mogelijk is kijk op: www.zorgwijzer.nl of informeer bij uw eigen verzekering. Beeldende therapie wordt ook wel omschreven als vaktherapie, creatieve therapie, paramedische hulpverlening, overige psychologische zorg of alternatieve geneeswijze.

Wanneer uw kind onder behandeling is van een kinderpsychiater of GZ-psycholoog, kan er een verwijzing voor de beeldende therapie worden afgegeven. De psychiater of de GZ-psycholoog blijft dan de hoofdbehandelaar. Beeldende therapie kan als aanvullende behandeling  worden ingezet.  De vergoeding loopt dan via de DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Dit kan alleen wanneer er sprake is van een DSMV stoornis. 

Wanneer u particulier (direct zelf) aanmeld gelden de volgende tarieven:

  • Kennismakings, oriënterend gesprek: gratis
  • Intake gesprek: 45 minuten: 55,- Euro
  • Therapie sessie: 60 minuten: 80,- Euro
  • Ouder begeleidingsgesprek: 45 minuten: 55,- Euro
  • Kort overleg voor of na de sessie met ouders, verwijzer of leerkracht: gratis

Materiaal en verslaglegging zijn bij de prijs inbegrepen.