Informatie voor verwijzers

In Kinderpraktijk Vos wordt vaktherapie beeldend en speltherapie gegeven aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 16 jaar met ontwikkelings- en of gedragsproblemen. Parallel wordt ouderbegeleiding op maat geboden.

Doorverwijzen voor beeldende en speltherapie is mogelijk bij de volgende indicaties:

 • Emotie-regulatie problematiek, problemen met affect-regulatie, onder- of overreguleren
 • Hechtingsproblematiek
  • Kinderen met gedragsproblemen en/of emotionele problemen volgens de Child Behavior Checklist (CBCL). Of bij een vermoeden van problematische gehechtheid volgens de Lijst Signalen van Verstoord Gehechtheidsgedrag (LSVG)
 • Identiteitsproblemen
  • Kinderen die een negatief of onrealistisch zelfbeeld hebben
  • Faalangst 
 • Pesten
 • Loyaliteitsconflicten, bijvoorbeeld na (v)echtscheiding
 • Verlieservaringen
 • Trauma
  • Huislijk geweld
  • (Seksueel) misbruik

Contra-indicaties:

 • Crisissituatie door onveilige woon- of opvoedingsomstandigheden
 • Ernstige lichamelijke beperkingen (visueel of tactiel) 

Kinderpraktijk Vos heeft contacten met andere gespecialiseerde instellingen en kan hier naar doorverwijzen. 

 

 

 

 

Kinderpraktijk Vos heeft een raamovereenkomst met de gemeenten: Apeldoorn, Brummen, Epe. Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. Op de bouwstenen: Care licht behandeling en Care Middel behandeling.

Aanmelden kan via Centrum Jeugd en Gezin/wijkgericht team. Ook kunnen ouders rechtstreeks aanmelden. Een verwijzing van huisarts, specialist, GZ-psycholoog, kinderpsychiater is noodzakelijk om voor vergoeding door de gemeente of verzekering in aanmerking te komen. Zie voor meer informatie over de vergoeding van beeldende therapie en speltherapie bij het kopje ‘Aanmelden en vergoedingen’.

De therapeut stemt de aanpak en behandeling af op de hulpvraag en draagkracht van het kind/de jongere. De therapie kan thuis of bij het kind op school plaats vinden.

Er worden verschillende therapeutische methodes ingezet, zoals Affectregulerende vaktherapie (ArVt), Emerging Body Language (EBL), Mentaliseren bevorderende kindertherapie, Clientcentered speltherapie en Beeldcommunicatie. De gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen worden door spelen en beeldend werken, ervaren en zichtbaar. Op deze wijze wordt de problematiek inzichtelijk en behandelbaar. Hierbij loopt het proces in het beeldend werken en spel parallel aan het psychische proces.

Vaktherapie beeldend en speltherapie zijn ook geschikt als ondersteunende therapie naast andere behandelmethoden, zoals cognitieve gedragstherapie en EMDR. De therapieën kunnen onderling op elkaar afgestemd worden.