Auteur: admin

Zachtjes balen met Toontje, ouders leren met de boosheid en frustraties van hun kind om te gaan!

Vanaf oktober bied ik het programma: Zachtjes balen met Toontje aan.

ToontjeAfbeelding1Toontje is een schildpad (handpop) die in gesprek gaat met kinderen en hun ouders over verschillende gevoelens (blij, boos, bang en bedroefd). Hij wil graag weten wat de kinderen meegemaakt hebben en of ze een beetje boos, middel of heel erg boos waren. De boosheidthermometer helpt daarbij. Kinderen herkennen zichzelf in Toontje en kunnen op een veilige manier samen met hun ouders verschillende gevoelens onderzoeken. Ouders, vader, moeder of verzorger blijven gewoon aanwezig en doen actief mee.

Ouders krijgen uitleg over aanpak van de boosheidthermometer van Toontje. boosheidsthermometer versie 2016 kopieDeze psycho- educatie geldt als voorbereiding voor de ouders op de spelsessies die erna kunnen volgen. Dit programma is door M. Hell ontwikkeld en ik ben erg enthousiast over de toepassing.

Voor wie?

Voor ouders die willen onderzoeken hoe ze meer contact kunnen houden met het kind bij boosheid en frustraties, zodat ze het kind nog meer kunnen helpen bij het dragen van frustraties en bij het hanteren van verstandig baalgedrag.

Voor ouders die achter de werkwijze van de boosheidthermometer willen en kunnen gaan staan.

Doel:

Ouders krijgen zicht op verstandig baalgedrag en hoe je dit kunt bevorderen.

Heeft u interesse, in dit (kortdurende, ca 5 keer) programma, neem dan contact met mij op.

Nieuw: Publieke website Vaktherapie online!

Leuk vind ik het om te vermelden dat er een nieuwe publieke website van mijn vakvereniging online is!

In deze website wordt “Vaktherapie” duidelijk uitgelegd. Verschillende vormen van vaktherapie komen aanbod. Wat ik zelf bijzonder vind is de uitleg van verschillende problemen en stoornissen waarbij vaktherapie effect heeft. Er wordt inzichtelijk gemaakt hoe er gewerkt wordt. Welke materialen, technieken en werkvormen er ingezet kunnen worden. Een mooi aanvulling voor wie nog meer  informatie wil of nog twijfelt of deze ervaringsgerichte vorm van therapie de juiste behandeling is.

Ook kunt u kijken welke vaktherapeuten er bij u in de buurt werkzaam zijn, met welke doelgroep zij werken of in welke methode zij gespecialiseerd zijn.

Neem maar eens een kijkje door hier te klikken!

 

Week van de Vaktherapie !

Afbeelding1.png wvdvtVan maandag 2 tot en met zondag 8 oktober 2017 vindt de Week van de Vaktherapie plaats in heel Nederland. In dit jaarlijks terugkerend evenement stellen meer dan 3.000 vaktherapeuten een bijzonder programma voor u samen zodat u met vaktherapie kennis kunt maken of uw kennis kunt vergroten.

Ook Kinderpraktijk Vos doet hier aan mee! Meer informatie volgt in september.

De toepassing van vaktherapie kent een lange traditie in de geneeskundige GGz, ook internationaal gezien. Of u nu als cliënt met een psychologische hulpvraag, als doorverwijzer, als arts, als gemeenteambtenaar, als  zorgverzekeringsmedewerker of als politicus geïnteresseerd bent, u bent van harte welkom!

De wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)

Vanaf 1 januari 2017 moet elke zorgverlener in Nederland voldoen aan bepaalde eisen die de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) stelt. Ook mijn praktijk voldoet aan deze nieuwe eisen.

U heeft een klacht

Het kan voorkomen dat u een klacht heeft over de geleverde zorg. Mijn voorkeur gaat ernaar uit dat u uw klacht met mij bespreekt. Samen kunnen we dan tot een passende oplossing komen. Mocht u dat niet prettig vinden of komen we er samen niet uit, dan kunt u gebruik maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Hieraan zijn geen kosten verbonden voor u.  U kunt in dit geval uw klacht indienen via de website https://klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen/. De klachtenfunctionaris zal vervolgens bemiddelen om zo met elkaar tot een oplossing te komen.

Geschilleninstantie

Komen we er samen niet uit en lukt het ook met bemiddeling van een klachtenfunctionaris niet, dan kunt u zich wenden tot de geschilleninstantie KlachtenPortaal Zorg (KPZ). Dit is een onafhankelijke commissie die ook door het ministerie van VWS erkend is. Ook mijn praktijk is bij deze geschilleninstantie aangesloten. KPZ brengt vervolgens een bindend advies uit. Op deze manier komen we tot een schikking. Eventueel kan KPZ ook een schadeclaim toekennen.

Interview voor gastblog van Rabia Pearl

Ontroerd en trots was ik toen ik door Rabia gevraagd werd om geïnterviewd te mogen worden voor haar gastblog! Rabia ken ik uit mijn eerste jaren in de Jeugdzorg. Ik vond het dan ook heel bijzonder om haar zoveel jaren later weer te ontmoeten Zie hier het resultaat.

GEWOON EVEN FIJN JEZELF ZIJN BIJ PATRICIA VOS

Versie 2

Hier is hij dan, het eerste gastblog! Hiervoor heb ik Patricia Vos gevraagd. Zij was toen ik een jaar of 10 was activiteiten begeleidster bij een instelling van jeugdzorg. Als kind ging ik wekelijks naar activiteiten die zij begeleidde. Het zijn voornamelijk kleine momenten die ik hier nog van weet maar het gevoel wat ik had bij Patricia ben ik nooit vergeten. Ik wist dat ik als kind bij Patricia gewoon even lekker mezelf kon zijn en mijn rugzakje even neer kon zetten om te spelen en keet te trappen. Nu 20 jaar later heeft ze haar eigen kinderpraktijk in Apeldoorn. Ze helpt kinderen met het verwerken van hun trauma’s. Tijdens het gesprek zag ik dat ze nog steeds haar vak met alle liefde en begrip voor het kind beoefend. Ze is echt een vak vrouw maar werkt met haar hart.

Wat is precies je beroep?

Toen jij, als kind, mij leerde kennen, was ik activiteitenbegeleidster. Nu ben ik vak therapeut beeldend en spel.

Wat is precies het verschil?

Versie 2Als activiteitenbegeleidster leerde ik kinderen d.m.v. activiteiten sociale vaardigheden, de ‘ik’ versterking door dingen te maken waar je zelf trots op kan zijn. Nu als therapeut pak ik de laag eronder. Terug gaan naar emotie regulatie, affect regulatie en weer zo veel mogelijk herstellen. Eigenlijk opnieuw aanmaken wat er gemist is.

Wil je het hele interview lezen kijk dan op: Rabia Pearl

 

Methode presentatie in Amerfsoort groot succes!

Vrijdag, 8 april, heeft het FVB Kennisnetwerk ArVT haar Methode gepresenteerd en effectonderzoek geïnitieerd. De opkomst was overweldigend! De verwachtte 20 geïnteresseerden bleken er 45 te zijn en op het laatst moest er uitgeweken worden naar een grotere ruimte op de Hoge school van Utrecht (HU).

   • Patricia Tel-Vos vertelde over het ontstaan van het Kennisnetwerk en het schrijfproces van de methode.
   • Sanne van der Vlugt vertelde over de inhoud, aan de hand van de ijsberg, de wasstraat en het gouden ei nam zij deelnemers mee in de visie van het Kennisnetwerk ArVT.
   • Liesbeth Bosgraaf, Math, en docent onderzoek op Stenden, heeft haar promotie onderzoek naar ArVT toegelicht.
   • Wijntje van der Ende legde uit hoe therapeuten in de toekomst data kunnen gaan verzamelen in een dataverzamel-systeem om effecten aan te tonen.
   • Leanne Nieuwenhuis vertelde over de mogelijkheid om een training ArVT te volgen en wat deelnemers nu al kunnen doen om zich in te lezen en bij te scholen met cursussen (informatie voor leden: zie google-account)
   • Corine Smelt praatte eea vlot en gestructureerd aan elkaar.

Er klonken erg veel lovende reacties nav de ochtend!Voorblad ArVT muziek voor gehechtheid

Ook zijn er actieve drama-therapeuten, danstherapeuten en PMT-ers die elkaar nu kunnen vinden en zij zullen beschrijven hoe Affectregulatie in hun eigen discipline vorm krijgt. De methode wordt zo niet alleen transdiagnostisch maar ook discipline overstijgend!

16 juni 2016 in Groningen wordt deze ochtend gedeeltelijk herhaald.

Geïnteresseerden kunnen een mailtje sturen maar de coördinator van de Regiobijeenkomst Lise Switser (lisemaya1@hotmail.com)

Artikel over vaktherapie in GGZ totaal

De vaktherapeut: specifieke kennis, maar breed inzetbaar.

Welke vaktherapeuten zijn er zoal?Klik hier voor de pdf van het magazine

Dé vaktherapeut bestaat eigenlijk niet. Vaktherapie is een overkoepelende naam voor verschillende soorten therapieën: danstherapie, beeldende therapie, dramatherapie, psychomotorische therapie, muziektherapie en psychomotorische kindertherapie. Als therapeut zet je hierbij de cliënt aan om te ervaren, vorm te geven en te handelen in een vorm die past bij die specifieke discipline (dans, muziek, beeldend, drama of beweging). Bij de vaktherapeutische beroepen gaat het steeds om het handelen van de cliënt, de interventie die je als therapeut doet, de ervaring van de cliënt na deze interventie en het effect van deze ervaring op de hulpvraag van de cliënt.

Als vaktherapeutisch professional kun je een eigen praktijk starten. Je kunt ook in een instelling werken. Dit kan bijvoorbeeld een justitiële instelling zijn, een ziekenhuis of het speciaal onderwijs of natuurlijk een GGZ-instelling. De meeste vaktherapeuten (42%) werken in de GGZ. Hieronder valt ook de kinder- en jeugdpsychiatrie. Daarnaast werkt een grote groep in de zorg voor verstandelijk gehandicapten (12%) en in de jeugdzorg (10%). De combinatie van loondienst en zelfstandig komt overigens ook vaak voor.

Lees verder door op de foto te klikken.

Methode presentatie

Affectregulerende Vaktherapie (ArVT)

8 april 2016

student-iconPresentatie transdiagnostische methode met informatie over effectmeting voor alle disciplines vaktherapie.

Het Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie (ArVT) richt zich op het ontwikkelen, beschrijven en onderzoeken van de transdiagnostische methode Affectregulerende Vaktherapie.

Doel is behoud van het vak door erkenning van vaktherapie als jeugdinterventie bij NJI/Vilans.

Programma:

methode presentatie
informatie over bijscholing
effectmeting, ins en outs bij deelname

Praktische informatie:

8 april 2016 10.00-13.30
Op de HU in Amersfoort
Inschrijven via de FVB
15,- pp (incl lunch, hand-out en literatuurlijst)